ရခိုင္အေရး လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္က်ယ္ျပန္႔စြာေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ ခြင့္က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပးထားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဩဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔ အခုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးထား မွာပါ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုတယ္လို႔ ကြၽန္မထင္ပါ တယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာ၊ တျခားမိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားက လိုအပ္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးမယ္လို႔ ကြၽန္မတုိ႔ထင္ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးကို ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲ သည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အတူ စဥ္းစားသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာတာ႐ိုကိုႏိုက ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။

ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္၊ ကုလ သမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေတာင္းဆို အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရက လည္း လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း တာ႐ိုကိုႏိုက ေထာက္ခံေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ‘‘အခုဆိုလို႔ရွိရင္ တစ္ကမၻာလံုးက စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ရခိုင္အေရးကို လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကမိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုကူညီရမလဲ၊ ဘယ္လိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမလဲဆုိတာကို အဓိကထား ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးထားပါတယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရ စီထူေထာင္ေရးတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ သာမက ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ခုိင္မာစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း တာ႐ိုကိုႏိုကယံုၾကည္သည္။ ‘‘ဒီလို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အသံပဲၾကားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းႏွစ္ခုအၾကား ေျပလည္မႈရရွိေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ခုိင္ခိုင္ မာမာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကိစၥလည္းရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

သို႔ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ  ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို  ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရးကို ျမန္မာအစိုးရက ေသခ်ာစြာ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေစလို ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးက တိုက္တြန္းေျပာၾကား သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးတုိ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေရးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလံုအေလာက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္ ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားရရွိေရး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးအစီအစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၃၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ႏွစ္လခန္႔ အၾကာ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ယင္း ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦးပါဝင္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း သံအမတ္ႀကီး ႐ိုဆာရီကို မယ္နာလိုက ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ဂ်ပန္ သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇိုအိုရွိးမား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးျမသိန္းႏွင့္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္တို႔ ပါဝင္သည္။