ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

 

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕ – ၾသဂုတ္ ၇

ယေန႕ (၇-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ မွ( ၁၁း၄၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီရံုးတြင္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ကာ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုင္ငန္းမ်ားအတြက္အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ (ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕ နယ္တာဝန္ခံ) ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြးမွ ဖါးေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုေထြးတင္ထံသို႕ ေဘာလံုးႏွစ္ လံုး ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။

၄င္းအစည္းအေဝးသို႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ (ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတင္ဦး ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ ဖါးေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညိုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၁၇)ဦးတက္ေရာက္ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ထာဝရေျနခ်စ္သူ ေျမခ်စ္သူ