ကေနဒါ သံအမတ္ကို ေဆာ္ဒီ ျပည္ႏွင္၊ ကေနဒါႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား ဆိုင္းငံ့

ကေနဒါႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးကို နယ္ႏွင္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား အစိုးရက အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ထို႔အျပင္ ပင္လယ္ေကြ႕ ေဒသရွိ ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းေရး က႑တြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္သည့္ ကေနဒါ အစိုးရႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑အားလံုး ဆိုင္းငံ့ထားမည္ဟုလည္း ေဆာ္ဒီက ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ကေနဒါ အစိုးရသည္ ေဆာ္ဒီ၌ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ဆက္တုိက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံေနရျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအၿပီး ေဆာ္ဒီက ယခုလို တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအစိုးရ ဖမ္းဆီးခဲ့သူမ်ားအနက္ ေဆာ္ဒီ-အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီး လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ဆာမာ ဘာဒါဝီလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဘာဒါဝီသည္ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ထိန္းသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဆိုေသာ စနစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ဦးေဆာင္ ေတာင္းဆိုေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကေနဒါ သံအမတ္ကို နယ္ႏွင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျပင္ ကေနဒါတြင္ ရွိေနသည့္ ေဆာ္ဒီ သံအဖြဲ႕ကိုလည္း ျပန္လည္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Twitter၌ ေရးသား ေၾကညာခဲ့သည္။

ကေနဒါသည္ ေဆာ္ဒီ၏ ရပ္တည္မႈမ်ားအေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိုးႏွက္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆာ္ဒီ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္သည့္ မည္သည့္ လုပ္ရပ္ကိုမွ် သည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ဩဂုတ္ ၆ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ကေနဒါ သံအမတ္ အေနျဖင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေဆာ္ဒီမွ ထြက္ခြာရန္ႏွင့္ ကေနဒါရာ ေဆာ္ဒီ သံအရာရွိမ်ားကိုလည္း ေနရပ္ ျပန္လာရန္ အစရွိသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သီးျခား ေၾကညာရန္ ရွိေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကေနဒါ အစိုးရကမူ ေဆာ္ဒီ၏ သံတမန္ေရးရာ တံု႔ျပန္ အေရးယူမႈအေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မွတ္ခ်က္ေပး တံု႔ျပန္မႈ မရွိေသးေခ်။ ေဆာ္ဒီတြင္ ေခတ္အျမင္ရွိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသည့္ အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ ဘင္ ဆယ္လ္မန္၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ဒီ၌ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပိုမို ဖိႏွိပ္လာျခင္းက အံ့ဩစရာ အေျခအေန တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Ref: BBC