ေရေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စု ၄၈ စုကုိ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆန္ ဆီ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ား လွဴဒါန္း

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ ဦးလူေလး လမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ေရေဘးသင့္ခံရေသာ အိမ္ေထာင္စု ၄၈ စုတို႔၏ မိသားစုမ်ားထံ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီက စတင္၍ ကြင္းဆင္းလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလွဴဒါန္းရာတြင္ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚခင္ျမတ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ လူငယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက ဆန္၊ ဆီ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း လိုက္လံလွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကည္စိုးလြင္(သုံးခြ)