မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီအလံသစ္တင္ လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

မဘိမ္း၊ ၾသဂုတ္ ၅

မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလံသစ္တင္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး၌ က်င္းပခ့ဲရာ မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္လႈိင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လြင္ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ မ်ား၊ ပါတီနာယကမ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ အခမ္းအနား က်င္းပသည့္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပါတီအလံသစ္ကုိ လႊင့္တင္ခ့ဲၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ပါတီပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ဆက္လက္က်င္းပခ့ဲရာ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးတို႔က ပါတီဗဟို၊ ျပည္နယ္တို႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကိစၥမ်ား၊ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ေရးႏွင့္ ပါတီဝင္သစ္စည္း႐ံုး ရရွိေရးကိစၥမ်ား၊ ေရးရာအလိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ ခ်ိတ္ဆက္ေရးကိစၥမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမွာၾကားခ့ဲၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ့ဲေၾကာင္း သိ ရသည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)