မုိက္ကယ္ဖဲလ္စ္ရဲ႕ စံခ်ိန္ကိုခ်ိဳးခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ စူပါမန္း

ေရကူးအားကစားသမားေတြထဲမွာေတာ့ မုိက္ကယ္ဖဲလ္စ္ကို ယွဥ္ႏုိင္တဲ့သူက လံုး၀မရွိပါဘူး။ သူဟာ အျမင့္ဆံုးဆုိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းဆုတံဆိပ္မ်ားစြာကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္သစ္ေတြကိုလည္း ေရးထုိးထားႏုိင္ခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တုန္းက မိုက္ကယ္ဖဲလ္စ္တင္ထားခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ေဟာင္းတစ္ခုကို ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ စူပါမန္းကေတာ့ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ကလပ္ခ္ကန္႔ဆုိတ့ဲ ခ်ာတိတ္ေလးဟာ Far West International Championship ေရကူးၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ မီတာ ၁၀၀ လိပ္ျပာကူးပြဲစဥ္မွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က မုိက္ကယ္ဖဲလ္စ္တင္ထားခဲ့တဲ့ 1:10:48 စံခ်ိန္ကို 1:09:38 နဲ႔ ခ်ဳိးဖ်က္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အင္မတန္ထူးျခားတဲဲ့ စံခ်ိန္သစ္ကို တင္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ ကလပ္ခ္ကန္႔ကုိ စူပါမန္းလု႔ိပဲ ေခၚၾကေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကလပ္ခ္ကန္႔က ”အရင္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကလပ္ခ္လုိ႔ပဲ ေခၚတာပါ။ အခု မိုက္ကယ္ရဲ႕စံခ်ိန္ကို ခ်ဳိးဖ်က္လုိက္လုိ႔ စူပါမန္းလုိ႔ပဲ ေခၚၾကပါေတာ့တယ္။ တကယ္လုိ႔ အေကာင္းျမင္စိတ္သာ ရွိမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့အရာေတြပဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ထားတာပါ”လုိိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မုိက္ကယ္ဖဲလ္စ္ကလည္း သူ႕ရဲ႕စံခ်ိန္ကို ကလပ္ခ္ကန္႔က ခ်ဳိးဖ်က္ႏုိင္ခဲ့တာကို သိရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ စူပါမန္းေလးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သူ႕ရဲ႕ Twitter အေကာင့္ကေန ခ်ီးက်ဴးအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါ ေသးတယ္။

-Ref: sky sports