မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပံုုမွန္လပတ္အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

 

၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္ေန႕ ၊ မြန္းလြဲ (၁း၁၅) နာရီအခ်ိန္ ၊ မိုင္းပ်ဥ္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရံုးခန္းမ၌ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္းက စည္းရံုးေရးရာကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနန္းဝိုးစိန္ ၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခ်ာဟူ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေလာင္း တို႕က သက္ဆိုင္ရာ စည္းရံုးေရးကိစၥ႐ပ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚနန္းကိန္ႏြန္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမႏွင္းသက္တို႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီက မၾကာမွီ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္နည္းသင္တန္း ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းလွဝင္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးဝင္း သံပန္းတံခါးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၁) သိန္းကို လွဴဒါန္းပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္နည္းသင္တန္းကို ယခုလ(ၾသဂုတ္လ) အတြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ (၃း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ရုပ္သိမ္းပါသည္။