ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴ

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂

ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ယေန႔ နံနက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးေရွ႕၌ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ေက်ာင္း တိုက္အသီးသီးတြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူေသာဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားႏွင့္သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားအား ဝါတြင္းအ႐ုဏ္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲကို ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားမွ စုေပါင္း၍ ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၂၅ ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္ ၃၈၈ ပါးႏွင့္ သီလရွင္ေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းမွ သီလရွင္ ၅၁ ပါးတို႔အား ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဌးလိႈင္(ကြမ္းၿခံကုန္း)