ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စား ႏွမ့္ဖက္ကာေက်းရြာအုပ္စုတာ၀န္ခံႏွင့္အဖြဲ႕ ဂြန္နန္႔ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဗလာစာအုပ္မ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ကြတ္ခ္ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးနွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စား နမ့္ဖတ္ကာေက်းရြာအုပ္စု ဂြင္တာဝန္ခံ ဦးမင္ဘာနွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ (၂ -၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္၌ ဟိုပံုစုစည္းေက်းရြာ ၊ ဂြန္နန္႕ေက်း႐ြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သား (၁၂၀) ဦး အား ေက်ာင္းသုံး ဗလာစာအုပ္ (၆၀) ဒါဇင္ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲၾကသည္။

credit >>> naw aung