မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ မူလတန္းေက်ာင္းသူိ႔ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ခဲတံမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

၂ – ၈-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းခမ္းလူး၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚနန္းေဆး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ မုန္းလိုက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဝမ္စလီေလာ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ေ က်ာင္းသား/သူ (၄၃) ဦးအား ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ခဲတံမ်ားသြားေရာက္ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဟာင္ၾကန္႔ေက်းရြာအုပ္စု၊ တာေပါက္ေက်းရြာသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြါၿပီး ေက်းရြာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚနန္းေဆးက အမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။၎ေနာက္ ေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (၂၈) ဦးအတြက္ လာစာအုပ္ႏွင့္ခဲတံမ်ား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။