ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမိသားစု ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

 

ဇူလိုင္ ၃၁

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားက ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ ၀ါဆိုသကၤန္းမ်ားဆက္ကပ္ လွဴဒါန္ျခင္း၊ တရားေတာ္မ်ား နာယူျခင္းတို႔ အား ညီညာဖ်ဖ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။