ရွမ္းျပည္နယ္ ( အေရွ႕ပုိင္း) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ခရုိင္ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ နမ့္ေငါ့ေက်းရြာသုိ႔ ေသာက္ေရသန္႔မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

(၃၁-၇-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပုိင္း) ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘုိစံ၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးက်ေဒါေလာ္၊ ဦးဟန္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းေရႊထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ထန္၊ ဦးဘုိဘုိေမာင္၊ တာေလအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚမိဘားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ က်ိဳင္လပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ခမ္းေက်ာက္အုပ္စု၊ နမ့္ေငါ့ရြာသုိ႔ ေသာက္ေရသန္႔မ်ား လွဴဒါန္းရန္ကား (၂) စီးျဖင့္ ခရီးသြားေရာက္ၾကပါသည္။
နမ့္ေငါ့ရြာတြင္ က်ာခမ္းေက်ာက္အုပ္စု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာရစ္၊ ရာအိမ္မွဴး ဦးခ်ီးမြန္တုိ႔မွ ခရီးဦးႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားအားယာဥ္ေပၚမွခ်ၿပီး လာေရာက္လွဴဒါန္းျခင္းအေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ညိႇႏူိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အဆုိပါရြာသုိ႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ေရပုိက္မ်ားမွာ ယမန္ေန႔က မုိးသည္းထန္းစြာရြာေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ေသာက္ေရသန္႔ အခက္အခဲ့ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ခ႐ုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ အိမ္ေျခ (၃၂) အိမ္အတြက္ က်ပ္ (၁) သိန္း (၅) ေသာင္းတန္ဖုိးရွိ ေရသန္႔အဆြဲ (၁၄၀) အား လွဴဒါန္းၿပီး ညေန (၁၇း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။