တမူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနယ္ေျမကြင္းဆင္း ေဒသခံပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

တမူး ဇူလိုင္ ၃၁

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူး ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္ေရႊႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက မန္ေမာ္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။

ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒က လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႀကီးအကဲ၏ သေဘာထားမ်ား၊ ပါတီေရးရာကိစၥမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ေဒသအက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမး ျမန္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုေရႊ