တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ေက်းလပတ္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား လစဥ္လုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကိုယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း ေရးမွဴးဦးေဌးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမေကာ္မတီဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ဦးေဖအ့ံေမာင္၊ ေနျပည္ ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏိုင္ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္ မတီဝင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မ်ဳိး သိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္း ဗိုလ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ အင္အား ၆ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမအတြင္းေရးမွဴးက အဖြင့္ႏႈတ္ ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား ပါတီဖြဲ႕ စည္းထားရိွမႈႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ ေရးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီးနယ္ေျမတာဝန္ခံဦးေဖအံ့ေမာင္ ကသတင္းမီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ရိွ သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ ႏိုင္ဦးကNCA/R2Pႏွင့္ရခိုင္အေရး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း ျခင္း ယေန႔ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာေရးတို႔ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္ၾက ေသာ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမႏွင့္ခ႐ိုင္က ရင္ရင္းႏွီးႏွီးေပါင္း စပ္ျဖည့္ဆည္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္