တမူးခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

စစ္ကိုင္း ဇူလိုင္ ၃ဝ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးခ႐ိုင္ ျပည္ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေရႊသည္ ေကာ္မတီဝင္ဦးေစာေအာင္ပြင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ဦးသိန္းÓဏ္၊ ထင္းဇင္အုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေဆြတို႔ ႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔က ကမၼႀကီး၊နန္ကတိတ္၊ နန္းေခါက္ေခါက္ေက်း ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသည္။ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒က လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီအႀကီးအကဲ မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီေရးရာကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားၿပီး ေဒသခံပါတီဝင္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုေရႊ