ေရေဘးသင္႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္႕စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကူညီလွဴဒါန္း

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေတာင္းျမစ္ ေရ အဆမတန္ ျမင့္တက္လာမႈ ေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ခံေနရေသာ အနန္းေဘာ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕ နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကာလ တန္ဖိုး ၁၅သိန္းရွိသည့္ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
အုပ္စုတြင္းဆယ္ရြာရိွ ဆိုးရြား စြာ ေရေဘးသင့္ေနရေသာ အနန္း ေဘာ္၊ ကြင္းေခ်ာင္းဝ၊ ရြာသာယာ၊ ေဆးကိုင္း၊ ေခ်ာင္းက်ဳိး၊ ေညာင္ ဝိုင္း၊ သစ္တဲ စသည့္ ေက်းရြာမ်ား ရိွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရသန္႔ ဘူး၊ မုန္႔ေျခာက္၊ ေခါက္ဆြဲထုပ္ ငါးပိဘူး၊ ဆီ၊ ဆန္ႏွင့္အျခားစား ေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ပါတီ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားမွအိမ္အေရာက္ ေပးအပ္မွ်ေဝလွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကၿပီး ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အား ေပးႏွစ္သိမ့္ခဲ့ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား တြင္ ပါဝင္ကူညီလုပ္အားေပးခဲ့ သည္။

”ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုေက်းဇူး အရမ္းတင္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ခုလို လာၿပီး ကူညီတယ္။ အားေပး တယ္။ ဝမ္းလည္းသာတယ္။ ဒီမွာ က စပါးခင္းေတြလည္း ေရေတြ ျမဳပ္ကုန္ၿပီ စားစရာေတြကလည္း ကုန္ေတာ့မယ္။ ေရေတြကလည္း သိပ္မသန္႔ေတာ့ဘူး။ ခုလိုလာလွဴ ေတာ့ ပါတီကို ေက်းဇူးအရမ္းတင္ ပါတယ္”ဟု ေဒသခံ မမာဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝိုင္း)