မအူပင္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံု

 

မအူပင္ ဇူလိုင္ ၂၉

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴးလ်က္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီ၌ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ တာပတ္ အေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားသုံးဆူေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ဦးစံၾကည္ေနအိမ္ ၌က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ခ႐ိုင္တာဝန္ခံဦးသန္းထြန္း၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရန္ႏိုင္ႏွင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္တို႔က မိမိပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသခံပါတီဝင္မ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ တင္ျပ ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ခ႐ိုင္တာဝန္ခံဦးသန္းထြန္း၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးရန္ႏိုင္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းစုိးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ရြာမိရြာဖမ်ား၊ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္(မအူပင္)