ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္သူအက်ဳိးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ပုသိမ္ ဇူလိုင္ ၂၉

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ ေတာင္သူအက်ဳိးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ တင္ျမင့္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ တုိင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးမန္ေနဂ်ာ(ၿငိမ္း)ဦးျမင့္သိန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အင္အား ၂ဝ၊ ေက်းရြာမ်ားမွေတာင္သူ ၁၆၅ ဦး၊ ဝိစာရကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံ ငါးဦး စုစုေပါင္းဦးေရ ၁၉ဝ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ ပထမဦးစြာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ထြန္းေဇာ္က အခမ္းအနားက်င္းပရ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ဆက္လက္၍ ဝိစာရကုမၸဏီမွ စိုက္ပ်ဳိးေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္က လမ္းၫႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ဦးÓဏ္လင္း က လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ တိုင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးမန္ေနဂ်ာ (ၿငိမ္း)ဦးျမင့္သိန္းက စိုက္ပ်ဳိးေရးဗဟုသုတမ်ား အသီးသီးရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေတာင္သူမ်ားက ေတာင္သူႏွင့္စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္၊ ေတာင္သူႏွင့္ေျမယာက႑၊ ေတာင္သူႏွင့္သြင္းအားစုမ်ား၊ ေတာင္သူႏွင့္လက္ရွိႏုိင္ငံေရးေခါင္းစဥ္ေလးခုအား အစုအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစုအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက တင္ျပၾကပါသည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္ ဦးျပံဳးခ်ဳိက ျခံဳငံုသံုးသပ္ေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ထြန္းေဇာ္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာ ၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီး ေျမာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

USA