ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ ေလးၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒တာဝန္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာစုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ တက္ေရာက္အားေပး

 

မႏၲေလး ဇူလိုင္ ၂၄

ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ က်င္းပ ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚေလး ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တာဝန္ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အားေပး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံ ေတာ္အလံကိုအေလးျပဳ၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆိုဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတာဝန္ခံဦးဝဏၰေမာင္လြင္ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ၿပီးေနာက္

ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္း ေမာင္က အမွာစကားဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ မႏၲေလးခ႐ိုင္ပါတီ ယာယီဥကၠ႒ေဒၚဝါဝါလႈိင္က ေဒသအေျခ အေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ အစီအစဥ္အရ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပေသာအခမ္းအနား၌ ရပ္ကြက္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒တာဝန္မ်ား အသီးသီးေပးအပ္ ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔အသစ္ဝင္ေရာက္လာ ေသာ ပါတီဝင္သစ္မ်ား၏ ပါတီအဆိုျပဳ လႊာမ်ားအား ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ကေပး အပ္ခဲ့ရာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ပါတီဝင္သစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေကာက္ႀကီးရပ္ ကြက္မွ မယြန္းမီမီေဇာ္ႏွင့္ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာအေရွ႕ရပ္ကြက္မွ ေမာင္စိုင္း ထက္ေက်ာ္တို႔က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ဝင္ ေရာက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ကာ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰ ေမာင္လြင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္သစ္ မ်ားအားပါတီ၏ ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ားကိုတပ္ ဆင္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ ေတး သီခ်င္းကို အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာ သူမ်ားကသံၿပိဳင္သီဆို၍ အခမ္းအနားၿပီး ဆုံးခဲ့သည္။
ယေန႔က်င္းပေသာ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး တာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္အတူ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးဝင္း ေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ပါတီ ယာယီဥကၠ႒ေဒၚဝါဝါလႈိင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊ ခ်မ္း ေအးသာစံ၊ မဟာေအာင္ေျမႏွင့္ ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား ၇ဝဝေက်ာ္တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပ ေသာ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တာဝန္ေပး အပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာစုေပါင္းေပး အပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေအာင္ေျမသာစံ၊ ခ်မ္းေအးသာစံ၊ မဟာေအာင္ေျမ ႏွင့္ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ ပါတီဝင္အသစ္စုစုေပါင္း ၆၇၇ ဦး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ