ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ဗန္းေမာက္ ဇူလိုင္ ၂၅

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာ ခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၌ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္ မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္က က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလး ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆို ျခင္းတို႔ကိုအစီအစဥ္(၁) အေနျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္ (၂) အေန ျဖင့္ပါတီနာယက ဦးမႈိင္းညိဳက အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း ၄င္းက ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေျပာၾကား ေပးခဲ့သည္။

အစီအစဥ္ (၃) တြင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲေအာင္က အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊၄င္းမွပါတီ လူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစီအစဥ္ (၄) အရတက္ ေရာက္လာေသာၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ား က ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ အစီအစဥ္ (၅) ၌ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ျမင့္ႏွင့္တက္ေရာက္လာ ေသာၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ား အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦမင္းေဇာ္ျမင့္က ပါတီကဖြင့္လွစ္မည့္လူမႈဆက္ဆံ ေရးနည္းျပသင္တန္းအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစီအစဥ္(၆) အရအစည္း အေဝးၿပီးဆုံးေၾကာင္း ေၾကညာ ျခင္း စုစုေပါင္းအစည္းအေဝးကို အစီအစဥ္ေျခာက္ခုျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္ သိမ္းခဲ့သည္။

ေက်းလက္မီးအိမ္ရွင္(ေရႊကဒူး)