ဒီကေန့ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႔အားကိုးအားထားျပဳရမယ္႕ပါတီျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ နားလည္လက္ခံယုံၾကည္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတီၴလာခ႐ိုင္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ရာ ပါတီသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားျဖဴေက်းရြာအုပ္စု ရြာရွည္ေက်းရြာမွ ေမာင္စည္သူေအာင္ႏွင့္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ကုကၠိဳကန္ေက်းရြာအုပ္စု ထေနာင္းကုန္း(တ)ေက်းရြာမွ မေအးေအးေအာင္တို႔၏ ရင္တြင္းစကားမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး – ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ဝင္ေရာက္ ျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပပါ။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဘုရား ျဖဴ အုပ္စုရြာရွည္ရြာမွ ပါတီဝင္သစ္
ေမာင္စည္သူေအာင္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုဝင္ေရာက္တဲ့ပါတီ ဝင္သစ္မ်ားကိုယ္စား ပါတီဝင္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ ရျခင္းကေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားကိုးအားထားျပဳရမယ့္ ပါတီျဖစ္လာၿပီဆိုတာ သိရွိလာၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေန အထားနဲ႔ ယေန႔ အစိုးရလက္ထက္အေန အထားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ သိႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေမး – ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ အျမင္ ေလး။

ေျဖ – ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္
ထားေသာပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးနဲ႔ အမ်ဳိး ဘာသာသာသနာကို အေလးထား ေစာင့္ ေရွာက္ေသာပါတီျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရာမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ ကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သိရွိ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေမး – လူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ေလာက္ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ – ဒါ့အျပင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရာ တြင္ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ား ျမင့္တက္လာကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ဝင္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမး – ပါတီသို႔ဝင္ေရာက္ရျခင္းနဲ႕ ပတ္ သက္ၿပီးရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ – ကြၽန္မကေတာ့ ထေနာင္းကုန္း (တ)ေက်းရြာက မေအးေအး ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ေက်းရြာမွ ပါတီဝင္အျဖစ္ အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္သူ မ်ားကိုယ္စား ပါတီဝင္ေရာက္ရျခင္း အေျခအေနကို ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ဝင္ေရာက္ရ ျခင္းကေတာ့ ဒီကေန႔ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕အားကိုးအားထား ျပဳရမယ့္ပါတီျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ နားလည္လက္ခံ ယုံၾကည္လာၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေနအထားနဲ႔ ယေန႔ လက္ရွိအေနအထားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ လိုက္တာနဲ႔ သိရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားတ့ဲပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာကို အေလးထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္ေတြကို တစ္ခ်ိန္ တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ မ်ဳိး ဆက္သစ္ေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနတာ ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရလို႔ ကြၽန္မတို႔ အားက်မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီကိုဝင္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။