တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒တို႔ လူငယ္ညီလာခံအေတြ႔အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္

 

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးနယ္ေျမသို႕ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ (နယ္ေျမ တာဝန္ခံ)ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္တို႔သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးသို႔ေရာက္ရွိၿပီး လူ ငယ္ညီလာခံ(၂ဝ၁၈)အေတြ႕အၾကံဳ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး အႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး အဘိတ္ေဆးခတ္၊ ျခင္ေဆးမႈတ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒တို႔သည္ ယေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပသည့္ လူငယ္ညီလာခံ (၂ဝ၁၈)သို႔ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လူငယ္ကိုယ္ စားလွယ္ႏွစ္ဦး၏ အေတြ႕အၾကံဳ ရွင္းလင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၁နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ျဖင့္သီဆိုဖြင့္လွစ္ၿပီး တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒တို႔က အသီးသီးအဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ လူငယ္ညီလာခံ(၂ဝ၁၈) သို႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ တာဝန္ခံ ေဒၚခင္ဇာနည္သန္႕ႏွင့္ ပါတီဝင္ေဒၚေကဇင္လင္း (အတတ္ ပညာရွင္)က လူငယ္ညီလာခံ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားအား ရွင္း လင္းတင္ျပၾကသည္။ လူငယ္ညီ လာခံအေတြ႕အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီ ဝင္စုစုေပါင္း ၇ဝတက္ေရာက္ကာ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္(နယ္ေျမတာ ဝန္ခံ)ႏွင့္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးလွ မ်ဳိးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္တို႔၏ဦးေဆာင္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အမွတ္ (၁၅၆) ရပ္ ကြက္ရွိ အမက(၂၂)ႏွင့္ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္မ်ားအား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရးအဘိတ္ေဆးခတ္ျခင္း ႏွင့္ ျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားအား အားေပးလမ္းၫႊန္ ေပးၾကၿပီး ေလးေထာင့္ကန္ေက်း ရြာႏွင့္ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္တို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား အား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကာကြယ္ ေရးအဘိတ္ေဆးခတ္ျခင္းႏွင့္ ျခင္ ေဆးမႈတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

စိုးမိုး(ဒဂံုအေရွ႕)