ျမန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဘ႑ာ ေရးမွဴး ေဒၚယဥ္ျမတ္သူက အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္ လက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ မ်ဳိးဦးက ပါတီအတြင္းမ်ဳိးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာ ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လည္းတိုက္ တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ ဆက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဘ႑ာ ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴးေဒၚယဥ္ျမတ္သူက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္အာဇာ နည္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ပါတီ၏ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၅ဝ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲ အား မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္ စြာၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇင္မိုးေလး