ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံတိုင္းပါတီဥကၠဌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔သည္ ယေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္ကတာေမြျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး၌ေတြ႔ဆံု

တာေမြျမိဳ႕နယ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဇူလိုင္လ(၁၆)။