ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီဝင္သားသမီးမ်ားအား ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲတက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္

 

ပုသိမ္ ဇူလုိင္ ၁၆

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ပါတီဝင္သားသမီးမ်ား အားပညာရည္ခြၽန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီကက်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးညဏ္လင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ပုသိမ္ ခ႐ုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဆုရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၅ဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ ထြန္းေဇာ္က ဆုေပးပြဲက်င္းပရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒တို႔က လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေန ဦးရဲနီထြန္း-ဇနီး ေဒၚသီရိေဆြမိသားစုက အလွဴေငြက်ပ္ငါးသိန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အလွဴေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦးက အလွဴေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဆုရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၇၇ ဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းပါတီသင္တန္းေက်ာင္း အစည္း အေဝးခန္းမတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးÓဏ္လင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကိုႏွင့္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား က႑/ေရးရာမ်ားအလိုက္ တာဝန္ေပးအပ္ထားမႈမ်ား၊ ၂ဝ၂ဝ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံထားရွိမႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပုသိမ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ဥကၠဌမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားရွိမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ခန္႔ထားရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ မိမိနယ္ေျမမ်ားအတြင္း မဲ႐ံုမ်ားအေရ အတြက္၊ မိမိနယ္ေျမအတြင္းရွိ မဲေပးႏုိင္သည့္ဦးေရ၊ မဲရရွိႏုိင္မည့္ ခန္႔မွန္းရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားလႈပ္ရွားထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးÓဏ္လင္းတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပန္းတိုင္အထိ ေရာက္ရန္ မိမိအဆင့္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီဝင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို ထပ္မံစည္း႐ံုးထားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္း အနားကို ညေန ၅ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။