ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦေအာင္တင္ျမင့္ မုံရြာခရိုင္ေရးရာတာဝန္ခံမ်ားနွင့္ေတြဆုံ

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာၿမိဳ႕ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခရိုင္ရုံးအစည္းအေဝးခန္းမ ဇူလိုင္ (၁၆) ရက္ေန႔ (၂) နာရီ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံမ်ားနွင့္ေတြ့ဆုံေၿကာင္းသိရသည္။
ယင္းေတြ့ဆုံပြဲတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္မွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး်ေရးလုပ္ငန္းမွ နည္းပညာအရင္းအနွီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြးနိုင္ဘို ့ လူမွဳစီးပြားဘဝျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ဘို ့ မိဘျပည္သူ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔မွ ကူညီၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေတာသူလယ္သမား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ သြင္းအားစုမ်ားကို (မရွံုးေသာ)ေ စ်းကြက္ ရရွိဘို ့ အာမခံတယ္။ေ တာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးကာ အက်ိုးစီးပြာျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ လုပ္ခြင့္ ရတုန္းကလည္း လုပ္ေပးခဲ့ၿပီ – လုပ္ခြင္မရလည္း ပစ္မထားပဲ လုပ္ေပးသြားမွာပါ – ေတာင္သူလယ္သမား မိဘျပည္သူဆႏၵ အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ဘို ဆိုတာ မိဘျပည္သူ ေတာင္သူဘယ္သမား တာဝန္သာေက်ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယင္းေတြ့ဆုံပြဲသို ့ ဗဟိုေကာ္မတီ တိုင္းပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ တိုင္ေကာ္မတီ ေဒါ ္ညြန္ညြန္ေဌး ၊ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးေအာင္တိုးနွင့္ခရိုင္ေကာ္မတီမ်ား ၊ ခရိုင္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌမ်ားနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
တက္ေရာက္လာေသာေရးရာတာဝန္ခံမ်ားမွ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျဖၾကားေပးကာ ေတြ့ဆုံပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

လင္း ေခတ္ေသြး