ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပံုမွန္လပတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပဲခူး ဇူလိုင္ ၁၆

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးအစည္း အေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မ်ား ပံုမွန္လပတ္အစည္း အေဝးကို ယမန္ေန႔က က်င္းပသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးမင္းခန္႔ေက်ာ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ား၊ ယခုလက္ရွိလုပ္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒မ်ားကလည္း ျပန္လည္၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တင္စိုး(ပဲခူး)