ကမၻာ့အေရာင္းရဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ BYD ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဆင္နယ္

အာဆင္နယ္သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလတြင္ ကမၻာ့အေရာင္းရဆံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီဟုေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ၃ လအၾကာမွာေတာ့ BYD ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ BYD သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ၃ နွစ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ကားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္ခ်ိခဲ့ျပီး တိုက္ၾကီး ၅ တိုက္မွ အလုပ္သမား ဦးေရ ၂၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို လန္ဒန္ျမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆင္နယ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ေဘဂ်င္းျမိဳ႔မ်ားတြင္ ရာသီၾကိဳ ေျခစမ္းပဲြမ်ား ကစားခဲ့ျခင္း ကလည္း အက်ိဳးတူစီးပြားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျဖစ္သည့္ အခ်က္ထဲတြင္ တစ္ခ်က္အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အာဆင္နယ္အသင္းကလည္း သူတို့ရဲ႕ဝက္ဆိုဒ္မွာ BYD ကို အက်ိဳးတူစီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္အျဖစ္ လက္ခံေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

90Minutes