၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္းသည့္အခ်က္အားလံုးကို ညီလာခံရလဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ သေဘာတူ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ေဆြးေႏြးရန္တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားဟူသည့္က႑ေလးရပ္မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ညီလာခံရလဒ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)အစည္းအေဝးက သေဘာ တူညီခဲ့သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားအနက္ မေျပလည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေျမယာက႑မွ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ညႇိႏိႈင္းရန္ UPJDC အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ ညီလာခံက်င္းပရာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – II ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ညီလာခံ တစ္ရက္နားၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆုိပါအစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕အၾကား ေျခာက္နာရီၾကာအႀကိတ္အနယ္ ညႇိႏိႈင္း ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးစဥ္မေျပလည္မႈမ်ားရွိခဲ့၍ အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္နားညႇိႏိႈင္းခဲ့ရသည္ဟု UPDJC ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ဆိုသည္။ ‘‘အေျခခံမူသေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ခ်က္ကို ဒီအစည္းအေဝးကေနၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို မနက္ျဖန္မွာ က်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ တင္သြင္း ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(Union Accord) ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ လက္မွတ္ေရး ထုိးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု အစိုးရအစု အဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းက အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ ညီလာခံ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ကိုလည္း သေဘာတူအတည္ ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ‘‘ဒီသေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ဟာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံရးသႏၷိ႒ာန္ကို အဓိကထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ အဓိက ညႇိႏိႈင္းခဲ့ရသည့္ က႑သည္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေအာက္ရွိ က်ား၊ မတန္း တူေရးဆိုင္ရာ အခ်က္၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏အမည္ကို ထည့္သြင္းေရး ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္သူတို႔က ေျပာသည္။ ‘‘က်ား၊ မ တန္းတူေရးရဲ႕ေရွ႕မွာ နာမဝိေသသနထည့္တဲ့ကိစၥေပါ့။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတဲ့ စကားလံုးေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ေလးညႇိႏိႈင္းခဲ့ ရပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီအစု အဖြဲ႕ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

UPDJC က ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းသည့္ မူလစာပိုဒ္သည္ ‘ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် က်ား၊ မဆုိင္ရာလိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစ ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ရမည္’ ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာပိုဒ္ပါ ျပည္ေထာင္ စု၏စကားစု၏ ေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံအမည္ထည့္ျခင္း၊ မထည့္ျခင္း ကိစၥကို အဓိကညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံအမည္နာမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေဆြးေႏြးရေသး သည့္ အခ်ိန္တြင္ နာမဝိေသသနကို မထည့္ေသးဘဲ က်ား၊ မတန္းတူေရးကိစၥကို အဓိကေဆြးေႏြးရန္ သေဘာ ထားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္ျခမ္းမွ ႏုိင္ငံ၏အမည္ကို ထည့္သြင္းလိုသည့္အေျခအေနဟု ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ ‘‘ အေျဖက အနာဂတ္မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ က်ား၊ မေတြအ ကုန္လံုးကို တန္းတူေရးနဲ႔ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရွိေရးဆိုတဲ့ အေျဖကို ရပါတယ္’’

က်ား၊ မတန္းတူေရးဆိုင္ရာ အခ်က္၌ပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည့္ စာသား ထည့္သြင္းရန္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္အားလံုးလက္ခံခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာသည္။ ‘‘ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီညီလာခံက်င္းပေနတာ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ က်င္းပေနတာျဖစ္တယ္။ ညီလာခံက်င္းပတာၿပီးသြားၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္မွာပဲ။ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေန နဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္ရမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာကို ဆက္သံုးရမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ညေန ဒါကို အားလံုးသေဘာေပါက္ၿပီး ေတာ့မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ထည့္တာကို အားလံုးသေဘာတူ လိုက္တယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔၌ ညီလာခံေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ယခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ၌ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ပါရွိေၾကာင္း မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။

‘‘ညီလာခံသံုးႀကိမ္က်င္းပမယ္။ သံုးႀကိမ္မွာ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံမူေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ဟာရယ္၊ လိုအပ္ပါက ၂၀၂၀ မွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ညီလာခံ ဆက္လက္က်င္းပႀကိဳးပမ္းသြား မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္မ်ိဳးေတြ ပါပါ တယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ ယခု ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑အဆိုျပဳခ်က္ေလးခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ အဆိုျပဳခ်က္ခုနစ္ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား က႑အဆိုျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ညီလာခံသို႔ တင္သြင္း၍ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစုအဖြဲ႕လိုက္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊က႑အလိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ေမလကက်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိပါက႑ ေလးရပ္မွ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၁) အျဖစ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ယခုညီလာခံရလဒ္မ်ား ကိုလည္း ျပည္ ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။