ေႁမြြေပြး ေႁမြြေဟာက္ ကုိက္ခံရပါက ေၾကာက္စရာမလုိ

သက္ေစာင္သမားေတာ္ဂ်ာနယ္ လူႏွင့္တိရိစာၦန္တို႔ကို အသက္ေသသည္အထိ အႏၱရာယ္ျပဳနိုင္ေသာ ကိုက္တတ္ သည့္ ေႁမြမ်ားအနက္အမ်ားဆံုးမွာ ေႁမြေပြးေႁမြြေဟာက္ျဖစ္ေလ႔ရွိသည္။ ထိုေႁမြြေပြးေႁမြြေဟာက္ အကိုက္ခံရသည္ မွာလည္း ၿမိဳ႕ရြာအတြင္းထက္ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ အကိုက္ခံရမ်ားေလ႔ရွိသည္။ ေတာေတာင္အတြင္း ေႁမြေပြး ေႁမြြေဟာက္ အကိုက္ခံရပါက ေဆးရံုေဆးခန္း ရွိရာသို႔ပို႔ ေဆာင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းမလြယ္ကိူနိုင္ေသာ္လည္း ေႁမြဆိပ္ တို႔မွာမူ လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႕တတ္သျဖင့္ လက္ဦးမွဳယူ၍ လ်င္ျမန္စြာ ကုသရန္လိုပါသည္။

ေႁမြကိုက္ခံရေသာလူနာကို ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းျဖင့္ ခ်က္ကခ်င္းကာကြယ္ရန္လိုသည္။ ေျခေထာက္ကိုအကိုက္ခံ ရလွ်င္ ေျခသလံုးကို ႀကိဳးျဖင့္တင္းကာ ရစ္ပတ္ေပးျခင္း၊လက္ကို အကိုက္ခံရလွ်င္ လက္ဖ်ံကို ႀကိဳးျဖင့္တင္းကာ ခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ေပးျခင္းသည္ ေႁမြဆိပ္မ်ားတစ္ကိုယ္လံုးကို လြယ္ကူစြာမပ်ံ႕ႏွံ႕ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ လူနာေရာက္ရွိရန္ နာရီမ်ားစြာၾကာနိုင္၏။ ထိုေၾကာင့္ ေတာထဲေတာင္ထဲရပ္ကြက္ကထဲတြင္ ေႁမြြေပြးေႁမြြေဟာက္ အကိုက္ခံရသည့္လူနာကို ခ်က္ခ်င္းအသက္ ကယ္တင္နိုင္ေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဥႏၷဲပင္ႏွင့္နဘဲပင္ကို ရွာေဖြမွတ္သားထားသင့္ပါသည္။

ဥႏၷဲပင္ႏွင့္နဘဲပင္တို႔သည္ မိုးေခါင္ေဗရရွားအပူပိုင္ေဒသတြင္ အႏွံ႕အျပားရွင္သန္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ နဘဲပင္သည္ အပင္ႀကီးမ်ိဳးျဖစ္၍ ေပ (၁၀၀) နီးပါးျမင့္မားသည္။ ဥႏၷဲပင္မွာ ပင္ပုမ်ိဳး ခ်ံဳပုတ္ဆန္ေသာ္လည္း ေပါက္ေရာက္ေျမကို ႏွစ္္သက္ပါက အျမင့္ေပ (၂၀) ေက်ာ္အထိ ျမင့္မားတတ္ပါသည္။ ဥႏၷဲပင္ေပါက္လွ်င္ ေျမေအာက္ေရေၾကာနီးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေႁမြေပြးကိုက္လွ်င္ ေႁမြေပြး၏အဆိပ္သည္ အေအးျဖစ္၍ အပူဓာတ္ ရွိေသာ နဘဲရြက္ကိုႀကိတ္၍ ေႁမြစြယ္ေပါက္ရွိရာေနရာကို အံုထားေပးရသည္။

ေႁမြေဟာက္ကိုက္လွ်င္ ေႁမြေဟာက္၏အဆိပ္သည္ အပူျဖစ္၍အေအးဓာတ္ရွိေသာ ဥႏၷဲရြက္ကိုႀကိတ္၍ ေႁမြစြယ္ ေပါက္ရွိရာ ေနရာကို အံုထားေပးရသည္။ ေသြးအတြင္းလည္ေနေသာ ေႁမြဆိပ္မ်ားအနာ၀မွတစ္ဆင့္ အျပင္သို႔ ျပန္ထြက္လာေစေသာ အာနိသင္ရွိသျဖင့္ ေႁမြကိုက္ခံရသည့္ လူနာအား အသက္အႏၱရာယ္မွ လြတ္္ကင္းနိုင္ပါ သည္။ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာၿပီး ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ သြားစရာမလိုေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္ ဥႏၷဲပင္ႏွင့္ နဘဲပင္တို႔၏ ထူးျခားေဆသာအစြမ္းထက္သည့္ ေဆးဖက္၀င္မွဳကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္အသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္း လိုပါသည္။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု သင္ပပတ္၀န္းက်င္မွ အလူမ်ားအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳသင့္ေသာ ဥနၷဲပင္ႏွင့္နိဘဲပင္ တို႔ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ဗရွိသည္ကိုမွတ္သားထားသင့္ၿပီး အေရးၾကံဳလာပါက လ်င္ျမန္စြာ ရရွိရန္အလြန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးခ်င္ပါသည္။ မူရင္းစာေရးဆရာ သန္းလင္း (ေရႊေခ်ာင္း-ပခုကၠဴ) တာေနျပည္သူမ်ား အေရးႀကံဳပါက အသံုးခ်နိုင္ပါရန္ ျပန္လည္မွ်ေ၀တင္ျပအပ္ပါသည္။ နဘဲပင္အား မတင္ျပ နိုင္ေသးပါ။

Credit: ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိၿမိဳင္)