ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ေညာင္ဦး၊ ဇူလိုင္ ၁၅

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႀကီး ေက်းရြာ ယမ္းစမ္းေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ရြာသာေအးေက်းရြာရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၆ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၏ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ၌ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပါတီဝင္လူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံ၍ နိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းျပသင္တန္းဆင္း နည္းျပဆရာမ ေဒၚျမသႏၲာဦးက ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၿပီး နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚေအးျမတ္သူတို႔က လူထုေဟာေျပာမႈမ်ားအား လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္၍ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယမ္းစမ္းေက်းရြာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ဦးေငြသိန္းက လည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္ခင္က လည္းေကာင္း၊ ဦးတင္ေငြက လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ တစ္ရက္တည္းႏွင့္ ေက်းရြာသုံးရြာအၿပီး ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး)