ေဆးဝါး အခမဲ့ ကုသခံေနေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မွ အားေပးစကား ေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ၿဖိဳးေစတနာေဆးကုအဖြဲ႕သည္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာၫြန္႔ ရပ္ကြက္ သီရိလမ္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္စာသင္ေက်ာင္းတြင္းရွိ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ကုိရင္ငယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ကုိ ယမန္ေန႔န ံနက္ပုိင္းမွ စတင္ၿပီး ေဆးဝါးမ်ား ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါေဆးဝါးကုသရာသုိ႔ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ၿဖိဳးေစတနာအခမဲ့ ေဆးကုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအးႏွင့္ အေထြေထြဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္၊ သြားဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳဆရာဆရာမမ်ား လုိက္ပါၿပီး ေမတၱာၫြန္႔ ရပ္ကြက္ရွိ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားကုိ အခမဲ့ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ကုိရင္ငယ္မ်ားကုိ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးမ်ားကုိ ညေန ၄ နာရီအထိ ေဆးဝါးကုသေပးသည္။

ေဆးဝါးကုသရာသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားက လာေရာက္ေဆးဝါးကုသခံေနေသာ လူနာမ်ားအား လာေရာက္အားေပးသည္။

ေဇာ္ထြန္း