စစ္ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ ကုန္က်ေငြသည္ လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိ၍ မႏွေျမာၾကရန္ UPDJC ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းေျပာ

စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြား ျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံအတြက္ သုံးစဲြသည့္ ေငြေၾကးသည္ ျပည္သူလူထုအ တြက္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိ၍ ေငြေၾကးသုံးစဲြမႈအေပၚ ႏွေျမာျခင္းမရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြ ေကာ္မတီ (UPDJC) တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖဲြ႕ ဒုဥကၠ႒ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္ မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာသည္။

ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကုန္က်ႏုိင္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ ရလဒ္အား နည္းမည့္အေပၚ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းမစမီ မီဒီ ယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ၎က ထုိသို႔ေျဖၾကားသည္။ ‘‘ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေျပာရရင္ ဒီညီလာခံက်င္းပတာ ေငြေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီမွာကုန္တဲ့ ေငြထက္တုိက္ ပဲြတစ္ခါျဖစ္ရင္ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ၊ အေျမာက္ေတြ အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ ကုန္က်တဲ့ကုန္က်စရိတ္က ပိုမ်ားပါတယ္။ အဲဒါကိုႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ၾကည့္ေစ ခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာဆ လုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ယမန္ေန႔ကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားရပ္တန္႔၍ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါက လူထုဘ၀ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး  ေငြေၾကးပိုမိုအသုံးျပဳလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။ ‘‘ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကို မႏွေျမာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း စစ္ပဲြမ်ားတြင္အသုံးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတို႔၌ အသုံးျပဳခဲ့ပါက ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘အခုျပႆနာေတြက ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ စပ္ၾကားကာလမွာ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ျပႆနာ အ သစ္စက္စက္နဲ႔ ကိုင္တြယ္တဲ့ပုံစံ မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေဆြး ျမည့္ပုပ္သုိးၿပီးေတာ့ အခက္အခဲေပါင္းစုံနဲ႔ ေရာစပ္တဲ့ ျပႆနာႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ခက္ခဲေနတယ္ဆိုတာကို ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက နားလည္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါ တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။ ညီလာခံသည္ အားရစရာ မရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ရလဒ္ပိုင္းအား နည္းေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ညီလာခံျဖစ္သျဖင့္ အက်ဳိးရွိသည္ဟု ျမင္မိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခု ၂၁ ရာစုပင္လုံ က်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းပြင့္ေစသည္ဟု ပအုိ၀္း အဖဲြ႕(PNLO) ဒုဥကၠ႒ခြန္ျမင့္ထြန္း က ေျပာသည္။ ယခုညီလာခံတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံကို ပုံမွန္ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူ မ်ားရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘အဲဒါနဲ႔ အေရးပါမႈကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမွာဒီေခတ္၊ ဒီကာလမွာ ဒီတစ္ႀကိမ္ပဲရွိတာ၊ ႏွစ္ ၇၀ မွာ ဒီတစ္ ႀကိမ္ပဲရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိ တို႔အၾကားမွာ မတူညီတဲ့ အျမင္ ကဲြျပားမႈ ေတြရွိမယ္။ သေဘာထားရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ အားလုံးရဲ႕ အျမင္ေတြ၊ မတူညီတဲ့အျမင္ေတြ ကို ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ အားလုံးလက္ခံႏုိင္မယ့္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾက မယ္ဆုိတာကိုေတာ့ အားလုံးက သႏၷိ႒ာန္ျပဳၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါအင္မတန္အေရးပါပါတယ္’’ ဟု ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့ သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံဒုတိယအ စည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္ မွတ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ စသည္တို႔မွ ညီလာခံကိုယ္စား လွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသေဘာ တူသည့္ ပထမဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သည္။ ယခုညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ က႑မ်ားမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း(၂) အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။