အီးယူမွ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆုံ

လန္ဒန္၊ ဇူလုိင္ ၁၃

လန္ဒန္သို႔ ေရာက္ရွိေသာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္အား ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက အီးယူမွ ႏိုင္ငံခြဲထြက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးသစ္ ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ယင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေစ့ေဆာ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ ညေနက ေျပာလိုက္သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ေသာ ဘလန္ဟင္းနန္းေတာ္က ညစာစားပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ အေကာင္အထည္ေပၚမည့္ ဥေရာပသမဂၢ အတြင္းမွ ၿဗိတိန္ ႏုတ္ထြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယင္းက မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ၾကား ကုန္သြယ္ေရးကို ပိုမိုတုိးျမွင့္ေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

“အခုဆို ကၽြန္မတို႔ဟာ အီးယူကေန ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာ မႀကံဳစဖူး အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိထားတယ္။ ဒီအခြင့္အလမ္းေတြဟာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ၿပီး ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိကန္အႏွံ႔မွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။”ဟု ထရီဆာေမက ေျပာသည္။

“ဒါအျပင္လည္း ဒီအခြင့္အလမ္းဆိုတာဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားက စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အက်ပ္ဆုိက္စရာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီအတားအဆီးေတြကို ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏို္င္တာလည္း ျဖစ္တယ္။”ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

သမၼတ ထရမ့္သည္ ဇနီးျဖစ္သူ မယ္လန္နီယာႏွင့္အတူ လန္ဒန္သို႔ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ အေစာပိုင္းက ပထမဆုံး တရားဝင္ ၿဗိတိန္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

Mizzima