ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဗီဇာထုတ္ေပးမႈ အေမရိကန္ ကန္႔သတ္

Photo – hurray.usa.nl

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ လာအိုႏိုင္ငံေတြကို ေျပာရဆုိရခက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြစာရင္းသြင္းလုိက္ျပီး ဗီဇာထုတ္ေပးမႈေတြ ကန္႔သတ္လိုက္တယ္ဆုိျပီး အေမရိကန္စိုးရရဲ႕ တရား၀င္ ၀က္ဆုိက္ဒ္ကေန တရား၀င္ ေၾကျငာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ကေန ႏွင္ထုတ္ထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံဖုိ႔ ျငင္းဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ ခုလုိ လုပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ပါရွိပါတယ္။ အေမရိကန္အစုိးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဗီဇာ အမ်ဳိးအစားေတြကို ဗီဇာကန္႔သတ္မႈေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဲဒီ ၂ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေကာင္စစ္၀န္အရာရွိေတြကို အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားမႈေတြျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

၀န္ၾကီးဌာန ႏွစ္ခုက ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ နဲ႔ ၎ရဲ႕အထက္ရွိ အရာရွိမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ non immigrant visa မ်ား ျဖစ္ေသာ B1 ႏွင့္ B2 ဗီဇာ အားလုံးကုိ ထုတ္ေပးျခင္းရပ္ဆုိင္လုိက္တာပါ။ B1 visa က လုပ္ငန္း ဗီဇာျဖစ္ျပီး B2 visa ကေတာ့ အလည္ ဗီဇာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ကေန ေျပာဆုိတဲ့ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ မလုိက္နာတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ခုဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္အစုိးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ေျပာရဆုိရခက္တဲ့ ႏုိင္ငံထဲမွာ စာရင္း၀င္သြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေလ်ာ္ကန္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈမရွိဘူးဆုိရင္ ပိတ္ပင္မႈေတြကုိဆက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး Department of Homeland Security က မဆံုးျဖတ္မခ်င္း အဆိုပါ ဗီဇာထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္း ထားမယ္ဆုိပါတယ္။
အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ေျပာရဆုိရခက္တဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္းထဲမွာ ႏိုင္ငံ ၉ ခုပါရွိၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႏွင္ထုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြကို ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျငင္းဆုိလုိ႔ ခုလုိစာရင္းထဲကုိ ထည့္သြင္း လုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Source: Duwun