မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခရုိင္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းႏွင့္အလံသစ္တင္အခမ္းအနား

 

ယေန႔ (12.7.2018) ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခ႐ို္င္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ နံနက္ (10:30) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းေဝးႏွင့္အလံသစ္ တင္အခမ္းနားကို မနၱေလးေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူ၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင္၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးၾကည္ေဖႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၇၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အလံသစ္ကို ေန႔လည္ (12:00) နာရီအခ်ိန္တြင္ေအာင္ျမင္စြာ လႊင့္ထူႏိူင္ခဲ့ပါသည္။