တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ အစားထုိးေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္

 

11.7.2018 ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁းဝဝ နာရီတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးခန္းမ၌ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္l ရန္ကုန္အေ႐ွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိန္ျမင့္တို႔ လာေရာက္၍ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာၾကားခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားl လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ဴိးဝင္းေက်ာ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လစ္လပ္လ်ွက္ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Daw le le win swe