ပါတီဗဟုိအလုပ္အမွဳဆာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း မုဒုံၿမဳိ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

 

မုဒုံ၊ ဇူလုိင္ ၁၀

မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁ နာရီခ်ိန္တြင္ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္ ပါတီေကာ္တီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ ပါတီဗဟုိရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ စုစည္းညီညာစြာ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီရဲ႕မူဝါဒမ်ားအား ေလ့လာၾကရန္၊ ပါတီမ်က္ႏွာကုိသာၾကည့္ၿပီး ညီညႊတ္စြာေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီအဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ယူၾကေသာပာတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား႐ွိၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေမာ္လျမဳိင္ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္း မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီတာဝန္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပါတီတာဝန္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္၍ အားေပးအားေျမာက္ျပဳရန္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျမဳိ့နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး(ယာယီ) ဦးေရႊေသြးေမာင္ မွ ျမဳိ႕နယ္ပါတီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိတုိ႔ေက်းရြာအုပ္စု၏ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးရာ ျပည္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း မွ ျပန္လည္႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အဆုိပါေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ျမင့္၊ ေမာ္လျမဳိင္ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမင္းေအာင္ျမင့္၊ မုဒုံျမဳိ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး(ယာယီ) ဦးေရႊေသြးေမာင္၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁း၄၅ နာရီခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆုံပြဲၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။