ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံနုိင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီဥကၠ႒၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း သည္ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႕နယ္ ကမာေကးေက်းရြာ၌ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မုဟြတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေခါင္မုိးပ်က္ဆီးသြားသည့္အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ အမုိးမ်ားျပဳျပင္မြမ္းမံႏုိင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ ၅သိန္း အား ဆရာေတာ္ထံ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး၊ ေနအိမ္တစ္လုံး ပ်က္စီးဆုံးရွုံးသြားသည့္အတြက္ အလွဴေငြ ၁သိန္းတုိ႔အား ယေန႕ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။