လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး

 

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမလယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးတြင္ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီမွ ၉နာရီအထိ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္း အေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရး မွဴးဦးေဌးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္း ၇ဝခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားက ပါတီဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ဝင္း(ႀကိဳးၾကာကန္)