မုဒုံျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ႐ုံးပတ္ဝန္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရး စုေပါင္းျပဳလုပ္

 

မုဒုံၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ႐ုံးဝင္း သန္႔႐ွင္းလွပေစေရးအတြက္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ ၇ နာရီခ်ိန္မွစတင္ကာ ႐ုံးပတ္ဝန္းက်င္သန္႔႐ွင္းလွပေစေရးအတြက္ မုဒုံၿမဳိ့နယ္တာဝန္ခံ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ျမင့္၊ ၿမဳိ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊေသြးေမာင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားစုေပါင္းကာ ျမက္ပင္မ်ား ခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေရေျမာင္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင့္ သိ႐ွိရပါသည္။