အလယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္း

ဘံုႂကြယ္ဝမႈနဲ႔ တိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ဖို႔ အလယ္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပကႏိုင္ငံေတြ (စီအီးအီးစီ) နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား ပြင့္လင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်တဲ့ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုလုပ္ဖို႔ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြတ္ေခ်ာင္က ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔မွာ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုဖီယာၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ တ႐ုတ္-စီအီးအီးစီ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရင္း အခုလို ေတာင္းဆိုလိုက္တာပါ။

တ႐ုတ္နဲ႔ ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြၾကားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ေျပာပါတယ္။

ျပင္ပကမာၻအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဖြင့္သြားမယ္ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ ေျပာစကားကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဥေရာပနဲ႔ ေဘာလ္ကန္ေဒသ ၁၆ ႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား အနာဂတ္တိုးတက္ေရး ယႏၲရားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ကမာၻ႔စီးပြားေရးပ်ံ႔ႏွံ႔မႈ ခိုင္မာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ စည္းကမ္းေဘာင္ အေျခခံတဲ့ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းဖု႔ိ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားၾကည့္ တဖက္သတ္ကုန္သြယ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ အခ်က္ေတြကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳထားပါတယ္။

တ႐ုတ္နဲ႔ စီအီးအီးစီ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာရြက္စာတမ္း ၂၀ ေက်ာ္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

DVB