ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီကျပဳလုပ္ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦး ေအာင္ၾကည္သိန္းတက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံအားအေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသံၿပိဳင္သီဆိုကာ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာပါတီ ဥကၠ႒မ်ားအား လမ္းညႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဖြဲ႕စည္းထား ရွိမႈ၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ား ဖြဲ႕ စည္းထားရွိမႈအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား က်ဆင္းေစေရး အတြက္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ မ်ားက မိမိတို႔ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအားတင္ျပ၍ သိရွိလိုသည္ မ်ားအား ေမးျမန္းၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒က ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၏ ေမး ျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖ ၾကားၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ သထံုခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ ျမင့္၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာဥာဏ္ဝင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ႏိုင္ႏိုင္(မြန္)