ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင္႕ရပ္/ေက်းေကာ္မတီမ်ားေတြ႔ဆံု

 

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္/ေက်းေကာ္မတီမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ေဒၚသီတာေထြး၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထင္လင္းေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၄ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပါတီလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာ ေသာ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ားက ေဒသဆုိင္ရာမ်ားကုိ ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလုိင္ ၅