ကနီၿမိဳ႔နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ကနီ ဇူလိုင္ ၅

ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီနာယက ဦးရွိန္၊ ဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမာမာဦးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ မိုးေကာင္းအုပ္စု မိုးေကာင္း ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ေနအိမ္၌ ယေန႔မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ/ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးအေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ လူမႈေရးတရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကထားရွိရမည့္ သေဘာထားမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပါတီနာယက ဦးရွိန္၊ ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမာမာဦးတုိ႔က ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)