သံတြဲခ႐ိုင္္ လုပ္ငန္းညိွႏိူင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

 

သံတြဲခ႐ိုင္္ လုပ္ငန္းညိွႏိူင္းအစည္းအေဝးကိုသံတြဲခရိုင္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ (၃ – ၇ -၂၀၁၈) ေန႔လည္ (၂:၃၀) အခ်ိန္တြင္ မနက္ ၁၀နာရီအခ်ိန္တြင္က်င္းပခဲ့သည္၊၊
အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ေမာင္သန္း ု၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္၊ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝင္းမင္းမာထြန္း/ဘ႑ာေရးမႉး ဦးဝင္းသိန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္၊၊
၎အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္သန္းမွ ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ပါတီတြင္းစည္းလုံး ညီၫြတ္ရန္တို႔ကို အက်ယ္တဝန္႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္၊၊
ဆက္လက္၍ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ မွ ျပည္နယ္၏ ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမူမ်ားကို အက်ယ္တဝန္းေျပာၾကားခဲ့သည္၊၊
ထို႔အျပင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝင္းမင္းမာထြန္းမွ ပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမူမ်ားကို အက်ယ္တဝန္႔ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ မိမိ၏နယ္ေျမအလိုက္ေဆာင္ရြက္ေနမူမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားစသည္တို႔ကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကကာ အခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၁ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

TD (USDP)