ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႀကီး ဦးသန္းေ႒းရဲ႕ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပဲြမွာ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ဳိးဆက္သစ္ သီဟေသြးတို႔အတြက္ တိုက္တြန္း မွာၾကားခ်က္

 

ပါတီလူငယ္မ်ားကို သီဟ (ပါတီ) ရဲ႕မ်ဳိးဆက္အျဖစ္ သီဟေသြးလို႔ အမည္ေပးထားတယ္။ သီဟေသြးတို႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို အကဲခတ္ခ်င္တယ္။ ျပည္သူ႔အတြက္ ႏိူင္ငံအတြက္ သီဟေသြးတို႔ ေျပာရဲ ဆိုရဲဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ?
သီဟေသြးတို႔ ဘယ္ေလာက္သစၥာရွိသလဲ? သီဟေသြးတို႔ ဘယ္ေလာက္၀မ္းစာ(အရည္အခ်င္း)ရွိသလဲ-? သီဟေသြးတို႔ဘက္ေလာက္ တက္တက္ႂကြႂကြရွိသလဲ? သီဟေသြးတို႔ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚမူတည္တယ္.။ ႏိူင္ငံေတာ္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ ပါတီအတြက္ သီဟေသြးတို႔ကို အားကိုးယုံၾကည္စြာနဲ႕ေ မွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာနဲ႔ တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္။ ႏိူင္ငံေတာ္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ ပါတီအတြက္ သီဟေသြးတို႔က မေျပာရဲ မဆိုရဲ မလုပ္ရဲ မကိုင္ရဲဆိုရင္ ရီစရာျဖစ္သြားမယ္။
ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ သီဟေသြးတို႔ ႀကိဳးစားၾကပါ။ ႏိူင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ပါတီ၀င္အားလုံးက ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ တက္တက္ၾကြၾကြ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပဲြမွာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရးသားတင္ျပသူ
ဦးသိန္းထြန္းဦး
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ..။