အ႐ႈိခ်င္းစာေပျပ႒ာန္းစာအုပ္ႏွင္႕ စာေရးကိရိယာမ်ားျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အ႐ႈိခ်င္းစာ ေပသင္ၾကားေနေသာ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအား အ႐ႈိခ်င္း စာေပျပ႒ာန္းစာအုပ္ႏွင့္ စာေရး ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျမင္ ဝါးေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုေညာင္ခံု ေက်းရြာေညာင္ခံုမူလတန္းေက်ာင္း ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားတြင္ အ႐ႈိခ်င္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစီး ေကာ္မတီနာယက ဆလိုင္းဂ်ာက ေက်းဇူးတင္အမွာစကားေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးေနဝင္းေဇာ္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၏လမ္းညႊန္စီစဥ္ေပးမႈ၊ ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္း၏ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ျဖင့္ ယခုလိုေပးအပ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚယဥ္ျမတ္သူ က ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေန ျဖင့္ အ႐ႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္ ၁၅ ဒါဇင္၊ေပတံ ၁၅ ဒါဇင္၊ ေဘာလ္ ပင္ ၁၅ ဒါဇင္၊ ပထမတန္းဖတ္ စာအုပ္ ၁၆ဝ၊ ဒုတိယတန္းဖတ္ စာအုပ္ ၁၄ဝ ႏွင့္ တတိယတန္း ဖတ္စာအုပ္ ၁၅ အုပ္တို႔ကို ေပး အပ္ လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးေနဝင္းေဇာ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက အ႐ႈိခ်င္း စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ နာယက၊ ဥကၠ႒၊ ဆရာမမ်ားအား အ႐ႈိခ်င္းစာေပျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ားကို ေပး အပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္အ႐ႈိခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ဆလိုင္း ေအာင္ေက်ာ္က အ႐ႈိခ်င္းတိုင္းရင္း သားမ်ား၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေက်း ဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ အခမ္း အနားကို ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခ့ဲ သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျမန္ေအာင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွၿမိဳ႕နယ္ /အရန္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အ႐ႈိခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဆရာဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၅ဝ ခန္႔တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ဝ၁၈ -၂ဝ၁၉ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ အ႐ႈိခ်င္းတိုင္း ရင္းသားစာေပသင္ၾကားမည့္ စာ သင္ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းရွိၿပီး စာေပသင္ၾကားမည့္ဆရာဆရာမ ၁၇ ဦး၊ အ႐ႈိခ်င္းေက်းရြာမ်ားမွ အ႐ႈိခ်င္းစာေပသင္ၾကားမည့္ပထမ တန္း ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃ဝ၂ ဦး၊ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား ၁၈၂ ဦးႏွင့္တတိယတန္းေက်ာင္း သားရွစ္ဦးစုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၄၈၄ ဦးရွိေၾကာင္း တာဝန္ခံဆလိုင္းသန္းေအာင္ထံမွ သိရသည္။

ဇင္မိုးေလး