နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႕နံနက္ ၁ဝ နာရီမွစ၍ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လတ္မိုးက တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား အား ပါတီ၏ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ျပည္သူ မ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ဖို႔ႏွင့္အတူ လိုအပ္သည္တို႔ကို မိမိတို႕ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် ကူညီေပးပါရန္စသျဖင့္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးေဒၚေအး မာၾကဴကပါတီမူဝါဒႏွင့္အတူလက္ရွိျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ားကလည္း သိလိုသည္ မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။