ေဟာင္ေကာင္ကို တ႐ုတ္အစိုးရ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအား လူေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ

ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔က  ေဟာင္ေကာင္မွာ လူေထာင္ခ်ီၿပီး ေဟာင္ေကာင္အား တ႐ုတ္အစိုးရ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္က်ငး္ပၿမဲ ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီ ေထာက္ခံပြဲဟာ ဒီႏွစ္ေတာ့ ပါဝင္သူ အေရအတြက္ အနည္းဆံုး အေနအထားတခုကို ေရာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵျပသူတခ်ဳိ႕က ဒီမုိကရက္တစ္လႈပ္ရွားမႈ အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ အဝါေရာင္ထီးေတြနဲ႔ ခ်ီတက္ၾကရာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ျဖန္႔ၾကက္ထားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဆႏၵျပသူေတြထဲမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြနဲ႔ လူငယ္လူရြယ္ေတြ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူတခ်ိဳ႕ဟာ “တပါတီစနစ္ အဆံုးသတ္ေရး၊ ေဟာင္ေကာင္ က်ဆံုးျခင္း ဆန္႔က်င္ေရး” စတဲ့ ေခါင္းစည္း စာတန္းေတြကို ေဝွ႔ယမး္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိိတိသွ်ကိုလိုနီ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းကို ၿဗိတိန္အစိုးရက  တ႐ုတ္အစုိးရထံ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္အစုိးရက “တႏိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူဝါဒ” နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB